Webside

Bli sett på nett

En av dine viktigste investeringer

Websiden er et viktig virkemiddel. Det er ditt ansikt utad, og midtpunktet i den digitale identiteten. Gode nettsider skaper verdi for både deg og brukerne, og er en av de viktigste investeringene du kan gjøre for din bedrift for å skape synlighet.

Det samme gjelder nettbutikk, og alle sidene jeg leverer kommer med gode verktøy slik at du enkelt kan endre innholdet dersom du ønsker det, eller du kan la meg gjøre jobben slik at du kan bruke tiden din på noe annet.

Prosessen forklart i 4 steg

1: Planlegging

Vi kartlegger behov og ønsker for det ferdige produktet. Preferanser på farger eller spesielle elementer som ønskes inkludert i designet noteres her.

2: Konsept

Etter planleggingsfasen designer jeg konsepter basert på hva vi ble enige om, som du får levert for gjennomgang og tilbakemelding.

3: Endring & feedback

Din tilbakemelding er et viktig steg for at du som kunde skal bli fornøyd. Vi kommer frem til hvilke forslag du liker best og hva som må endres.

4: Ferdigstillelse

Du mottar ferdige filer klare til bruk! Skulle det være noe, for eksempel at du senere ønsker et annet format så er jeg behjelpelig med dette.

Klar for å jobbe sammen? Kontakt meg 
.

© Lindblom Graphics